Działka na sprzedaż w obr. nr 1 Gryfina

Lokalizacja: Gryfino
Powierzchnia: 1520 m2
Powierzchnia działki: 1520 m2
Uzbrojenie: gaz, woda, kanalizacja, prąd
Rodzaj działki: budowlana
Forma własności: własność
Nr oferty: NW000322

Cena: 120000 (do negocjacji)

Pośrednik odpowiedzialny za ofertę: Tomasz Wieczorek nr licencji 12513

Dowiedz się więcej o tej ofercie

tel. 660 517 528
biuro@gryfino.nieruchomosci.pl

Na sprzedaż działka w Gryfinie (obręb nr 1) o pow. ok. 1520 m2

- gaz, prąd, woda oraz kanalizacja przy samej działce

- cena: 120 000 zł

- plan zagospodarowania:

 

Tereny zabudowy istniejącej, oznaczone symbolem 1MNj zachowuje się do dalszego użytkowania zgodnie z obecnym przeznaczeniem jako zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą lub bliźniaczą, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji istniejącej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w §11, z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, garaży i budynków gospodarczych. 2. Tereny oznaczone symbolem 2MNj, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą, z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, garaży i budynków gospodarczych. 3. Tereny oznaczone symbolem MNj, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, bliźniaczą z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, garaży i budynków gospodarczych 4. Teren oznaczony symbolem MNj/UR, przeznacza się pod wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i rzemieślniczą nieuciążliwą z możliwością lokalizacji garaży i budynków gospodarczych. 5. Teren oznaczony symbolem MNj/UT, przeznacza się pod wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową nieuciążliwą, w tym funkcję usług turystyki, z możliwością lokalizacji garaży i budynków. 6. Teren oznaczony symbolem MNj/UR/RO, przeznacza się pod wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i nieuciążliwą rzemieślniczą oraz nieuciążliwe uprawy ogrodnicze z możliwością lokalizacji garaży i budynków gospodarczych. § 14. 1. Na obszarach oznaczonych symbolem 1MNj ustala się charakter nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej w charakterze istniejącej tradycyjnej zabudowy historycznej. 2. Na obszarach oznaczonych symbolami 1MNj, 2MNj, 3MNj, MNj/UR, MNj/UT, MNj/UR/RO, UR i ZP/U ustala się wysokość nowo projektowanej zabudowy do 2 kondygnacji. Druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym. 3. Na obszarach oznaczonych symbolami 1MNj, 2MNj, 3MNj, MNj/UR, MNj/UT, MNj/UR/RO, UR i ZP/U ustala się obowiązującą formę dachów dwuspadowych o kącie nachylenia od 40o do 50o z kalenicami zorientowanymi zgodnie z oznaczeniem na rysunku. 4. Ustala się zasadę akcentowania przestrzeni architektonicznymi akcentami kompozycyjnymi na narożniku budynku, lub czołowo na osi budynku, takimi jak np. ryzalit, wieżyczka, wykusz, lukarna itp., zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 5. Dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy o 1,5 m architektonicznymi akcentami kompozycyjnymi oraz innymi elementami budynku, takimi jak np. ganek wejściowy, zadaszenie, weranda itp.  


Zadaj pytanie odnośnie oferty
Drukuj ofertę bez zdjęć Drukuj ofertę ze zdjęciami Drukuj ofertę z miniaturkami