Na sprzedaż działka w pierwszej linii od ul. Jana Pawła II

Lokalizacja: Gryfino
Powierzchnia działki: 1666 m2
Uzbrojenie: pełne
Rodzaj działki: budowlana
Forma własności: własność
Nr oferty: NW000314

Cena: 300000 (do negocjacji)

Pośrednik odpowiedzialny za ofertę: Tomasz Wieczorek nr licencji 12513

Dowiedz się więcej o tej ofercie

tel. 660 517 528
biuro@gryfino.nieruchomosci.pl

Na sprzedaż działka bezpośrednio przy ul. Jana Pawła II:

- powierzchnia ok. 1666 m kw.

- prąd, gaz, woda, kanalizacja

- cena: 300 000 zł

działka idealna pod usługi, zabudowę jednorodzinną (w tym zabudowę szeregową)

- obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego:

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 3 MN / U z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności z możliwością lokalizacji usług. 2. Na terenach 3 MN / U ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - kontynuacja użytkowania 2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 50 % powierzchni działki 3) maksymalna wysokość zabudowy 2.5 kondygnacji (do 10 m wysokości do kalenicy), dachy dwu - lub wielospadowe o kącie nachylenia do 50° 4) wprowadza się podział na działki budowlane - według załącznika graficznego nr 1 do niniejszej uchwały 5) minimalna wielkość działki - 750 m2 6) minimalna szerokość frontu działki - 25 m 7) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych lub uciążliwych pod warunkiem, że uciążliwość ta zawierać się będzie w granicach własnej działki 8) dopuszcza się lokalizację towarzyszących zabudowań i urządzeń np. infrastruktury technicznej wynikającą z technicznych warunków realizacyjnych 9) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających dróg dojazdowych i lokalnych - 5.0 m

 

* Pośrednik odpowiedzialny za realizację umowy pośrednictwa posiada licencję nr 12513 


Zadaj pytanie odnośnie oferty
Drukuj ofertę bez zdjęć Drukuj ofertę ze zdjęciami Drukuj ofertę z miniaturkami