Działka w Czepinie na wzgórzu

Lokalizacja: Czepino
Powierzchnia działki: 3300 m2
Uzbrojenie: gaz, woda, kanalizacja, prąd
Rodzaj działki: budowlana
Nr oferty: NW000375

Cena: 299000 (do negocjacji)

Pośrednik odpowiedzialny za ofertę: Tomasz Wieczorek nr licencji 12513

Dowiedz się więcej o tej ofercie

tel. 660 517 528
biuro@gryfino.nieruchomosci.pl

W ofercie naszego biura  atrakcyjna działka budowlana na wzgórzu w Czepinie o powierzchni 3330 m².

Bardzo dobra komunikacja ze Szczecinem i Gryfinem. Działka położona jest bardzo blisko zjazdu z autostrad z doskonałym połączeniem zarówno z całą Polską, jak i Niemcami (S3, 11). Zaletą działki jest przepiękny widok panoramiczny. Lokalizacja cicha, zielona, idealna pod zabudowę domu.

 

 Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkalna jednorodzinna z usługami towarzyszącymi; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, b) zasada sytuowania kalenicy głównej względem linii zabudowy – wg rysunku planu; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu, b) wskaźnik powierzchni zabudowy do 25 % powierzchni działki, c) powierzchnia biologicznie czynna minimum 65 % powierzchni działki, d) wysokość zabudowy: - w istniejącej zabudowie – wg stanu obecnego bez możliwości nadbudowy – zakaz nadbudowy nie dotyczy budynków lub ich części jednokondygnacyjnych, w których dopuszcza się nadbudowę w formie poddasza ze stromym dachem przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu, w tym parametrów geometrycznych dachu i wysokości ścianki kolankowej, - w nowej zabudowie – do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m do kalenicy, e) druga kondygnacja nadziemna w poddaszu przy maksymalnej wysokości ścianki kolankowej – 0,9 m – nie dotyczy istniejącej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, f) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci głównych w przedziale od 350 do 450 – nie dotyczy istniejącej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, g) doświetlenie kondygnacji poddasza wyłącznie poprzez okna po 

 

 Media miejskie: a) energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej ENEA; b) woda i kanalizacja z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie, c) gaz z PGNiG

 

Działka częściowo ogrodzona, oczyszczona, bez drzew samosiejek, koszona. 

Cena: 209 000 zł do negocjacji. Zapraszamy do wspólnego oglądania.


Zadaj pytanie odnośnie oferty
Drukuj ofertę bez zdjęć Drukuj ofertę ze zdjęciami Drukuj ofertę z miniaturkami